Stage

Leren door doen is de slogan die de Diken gebruikt als het gaat over stage.

De leerling moeten op hun stage zoveel mogelijk het echte werk ervaren van het bedrijf wat ze in overleg met ouders en stagecoach hebben gekozen.

Stagelopen is de echte voorbereiding op een plek in de maatschappij.

Jongeren van het praktijkonderwijs hebben een eigen manier van leren en ontwikkelen. Dit kan betekenen dat je  tijd nodig hebt om stagevaardigheden te leren,  de praktische doe-dingen maar ook in de omgang met leidinggevenden en collega’s in een bedrijf. We noemen dit competentiegericht werken en deze competenties leer je al vanaf leerjaar één in de lessen arbeidstraining en interne stage op school.

Het bedrijf waar je gaat stagelopen moet daarom in jou willen investeren,   dus tijd en passend werk voor jou reserveren op je stagedagen.

Voor jou betekent dit dat ook je best gaat doen voor dit bedrijf.  Je moet op tijd komen, opdrachten zo goed mogelijk doen, vragen stellen etc.

En het belangrijkste van alles accepteren dat je begeleiding krijgt.

Je kunt stagelopen in alle soorten werk die er zijn in de  zorg, groen, techniek noem maar op.   Het kan zijn dat je werk krijgt in je voorkeurs sector. Maar dit is niet  vanzelfsprekend.  Namelijk stagelopen is bedoeld om werksoorten te verkennen en tevens om je eigen mogelijkheden voor arbeid te ontdekken.

Als je in leerjaar drie zit begin je met de groepsstage. Met je eigen groepscoach ga je met een groepje medeleerlingen stagelopen binnen een aantal bedrijven.

Als je laat zien dat je opdrachten kunt uitvoeren, je de competenties beheerst en weet om te gaan met je collega’s in een werksituatie, kun je naar een individuele stage.  Je kunt zelf een plek zoeken in samenwerking met je stagecoach.

Je gaat dan een of twee dagen stage lopen.   Je bent dan aan het verkennen of het werk bij je past.

In de volgende stagefase ga je leren welke vaardigheden je moet beheersen om te werken in jouw voorkeurs werk. De cursussen op school kunnen je hierbij helpen.

Lukt dit dan wordt de stage in de volgende jaren langzamerhand uitgebreid naar vier dagen stage.

Je zit dan in leerjaar 6.  Dit is het laatste jaar op onze school. Je weet dan vaak welk werk bij je past en je kent dan ook je mogelijkheden op het gebied van werken.

Je weet of je veel begeleiding nodig hebt of zelfstandiger aan het werk kunt. In de loop van dit jaar ga je aan het werk.

Net als in de stage zul je ook in baan verder moeten groeien.  Door verschillende subsidiemogelijkheden voor een bedrijf krijg je deze mogelijkheid.  Zodat je ook na je schoolse periode je kunt blijven ontwikkelen op het gebied van werken.


Stagecoaches: 

Goos de Jong06-12445835GdeJong@dediken.nl
Marten Bloem06-13184547MBloem@dediken.nl
Annejet Slippens06-30966379ASlippens@dediken.nl
Nynke Tiersma06-18539058NTiersma@dediken.nl
Alida Bijsterveld06-20470652ASBijsterveld@dediken.nl
Hans Wempe06-10140721JFWempe@dediken.nl
Simon Groeneveld06-82377706SGroeneveld@dediken.nl
Rintse Twijnstra06-15591063RTwijnstra@dediken.nl
Saco Kuiper06-51643448SSKuiper@dediken.nl
Daniël Postma06-82066253DPostma@dediken.nl
Sonja de Haan06-82482031SAdeHaan@dediken.nl
Greetje Groeneveld06-82063755GGroeneveld@dediken.nl
Edwin Krol06-82064744EKrol@dediken.nl

Coördinator Stage en Uitstroomfase:

Petra Zeilstra
06-41103364
PZeilstra@dediken.nl

Neem contact met ons op