Stage

Op de Diken wordt al vroeg begonnen met stagelopen. Dit doen we om onze leerlingen al snel te laten ervaren hoe het is om te participeren in de samenleving, om ze in aanraking te laten komen met de arbeidsmarkt en ze te laten ontdekken waar hun talenten liggen. Het doel is hierbij om voldoende arbeidscompetenties op te doen, waardoor goed voorbereid zijn om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Opbouw van de stage

Gedurende de gehele schoolperiode dat een leerling op De Diken zit wordt er stage gelopen, dit start al in de oriënterende fase. Dit wordt doorgezet en uitgebreid gedurende de volgende fases.

  1. Oriënterende fase: twee maal een oriënterende stage dan wel snuffelstage
  2. Doorstroomfase: vanuit groepsstage naar individueel externe stage( 1-2 dagen per week)
  3. Profielfase: externe individuele stage(2-3 dagen per week, afhankelijk van de uitstroom)
  4. Uitstroomfase: externe individuele stage (3-4 dagen per week)

Het ATC (arbeids training centrum)

Het ATC is ontstaan vanuit de behoefte van school om voor de leerlingen die hun competenties nog niet voldoende beheersen en voor de leerlingen die even tussen twee stages in zitten, een intern stagebedrijf te hebben, waar ze aan hun competenties kunnen werken, of stage kunnen overbruggen, met professionele begeleiding vanuit de school. Leerlingen lopen de ATC stage op de dagen waarin ze anders externe stage zouden hebben gehad.

Coördinator Stage en Uitstroomfase:

Petra Zeilstra
06-41103364
PZeilstra@dediken.nl


Stagecoaches: 

Goos de Jong06-12445835GdeJong@dediken.nl
Annejet Slippens06-30966379ASlippens@dediken.nl
Nynke Tiersma06-18539058NTiersma@dediken.nl
Simon Groeneveld06-82377706SGroeneveld@dediken.nl
Saco Kuiper06-51643448SSKuiper@dediken.nl
Daniël Postma06-82066253DPostma@dediken.nl
Greetje Groeneveld06-82063755GGroeneveld@dediken.nl
Edwin Krol06-82064744EKrol@dediken.nl


Neem contact met ons op