Medezeggenschapsraad (MR)

De MR, Medezeggenschapsraad, van De Diken bestaat uit twee leerlingen, een ouder en personeelsleden van De Diken.

De MR heeft weer vertegenwoordigers in de GMR, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze medezeggenschapsraad adviseert en beslist mee op onderwijs- en organisatieniveau.

De stukken die besproken worden tijdens de MR vergaderingen zijn beschikbaar voor inzage. Hiervoor kunt u contact opnemen met de MR via het daarvoor bestemde mailadres. De documenten mogen echter niet de school verlaten en zijn dus alleen op afspraak, ter inzage, op te vragen.

Ook voor andere zaken aangaande de medezeggenschapsraad kunt u mailen naar: mr@dediken.nl.

Neem contact met ons op