Waar staan wij voor:

Ons doel is leerlingen uit te dagen om met moed hun capaciteit, talent en creativiteit te ontdekken en te ontwikkelen. We staan voor onderwijs dat hen daartoe aanmoedigt en stimuleert, zodat alle leerlingen optimaal en passend uitstromen naar dagbesteding, werk of mbo. Op De Diken wordt gewerkt in een veilige leeromgeving met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Wij bieden onze leerlingen een goed klimaat voor het behalen van het diploma praktijkonderwijs.

Waar gaan wij voor:

Wij bieden onderwijs met aandacht op basis van maatwerk, waarbij leerlingen en medewerkers zelf keuzes kunnen maken. PROactief leren staat centraal op De Diken, binnen en zeker ook buiten de school.

Onze visie

  1. PROactief leren werkt zodat je zelf ontdekt wat je mogelijkheden zijn en je deze verder kunt ontwikkelen in een veilige en uitdagende (werk)omgeving
  2. Je er mag zijn om wie je bent, wat je kunt en daar eigenwaarde aan ontleent: trots
  3. Actieve betrokkenheid je de mogelijkheid geeft je eigen plek in school en maatschappij te verkennen en verder te ontwikkelen

Daarbij geldt dat:

  1. Ik mag mezelf zijn en jij ook
  2. Ik heb respect voor anderen en anderen hebben respect voor mij
  3. Ik mag mijn eigen levensstijl en opvattingen hebben en maak zelf keuzes
  4. Ik mag mijn eigen levensovertuiging hebben
  5. Ik ben me bewust van mijn talenten en kansen en wil deze ook ontwikkelen
  6. Ik mag fouten maken om van te leren en vier mijn successen

Bekijk ook ons afsprakenboekje.

Schoolplan

Op aanvraag is het schoolplan beschikbaar. Hiervoor kunt u een verzoek mailen naar info@dediken.nl.

Eigen kracht

Op zoek gaan naar de eigen kracht van leerlingen, en deze verder ontwikkelen. Dat is de essentie van wat we doen. Het is niet eenvoudig, maar wanneer we de succesverhalen onderzoeken op ‘wat werkt’, horen we daar vaak dezelfde elementen in terug. Zo blijken meer radicale vormen van maatwerk, waarin we doen wat nodig is om leerlingen écht perspectief te bieden, vaak een sleutel tot succes. We denken dan aan individuele leerroutes waarbij we durven afwijken van ‘hoe het eigenlijk hoort’. Ook denken we aan het kwalificeren op maat, middels onder meer praktijkverklaringen, branchecertificaten of het entreediploma.

Leerlingen leren meer buiten de school dan binnen

Verder zien we dat leerlingen echt geholpen zijn met zo levensecht mogelijk onderwijs: leerlingen leren meer buiten de school dan binnen. Het leren gaat dan veel natuurlijker en leerlingen raken meer gemotiveerd. Praktijkgericht leren beperkt zich niet tot de stages. Enthousiast zijn we over praktijklessen die op locatie gegeven worden, in en om bedrijven. Ook blijkt telkens weer hoezeer een holistische visie en aanpak nodig is om voor deze leerlingen echt het verschil te maken: aandacht voor wat er speelt in het leven van deze jongeren, en brede vorming met veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit bij voorkeur gecombineerd met het versterken van de netwerken rondom de jongeren. Samenwerking met ouders, bedrijven, MBO-stellingen, gemeenten en aanbieders van jeugdzorg kan veel uitmaken.

De Diken krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.

Neem contact met ons op