Bestuur

CVO

Algemeen bijzonder praktijkonderwijs De Diken is onderdeel van CVO Zuid-West Fryslân.

De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân wordt bestuurd door een College van Bestuur. De voorzitter van het College van Bestuur is de heer A. Leijenaar. Het CvB vormt samen met de rectoren van de scholen en directeur van de gemeenschappelijke dienst het Gemeenschappelijk Management Team. Het GMT is het bovenschools overleg- en besluitvoorbereidend orgaan van CVO.

Naast De Diken zijn ook het Marne college te Bolsward en csg Bogerman te Sneek, Koudum en Balk scholen van CVO.

Meer informatie over CVO is te vinden op de website:

Fultura

Wij zijn als school aangesloten bij het samenwerkingsverband Fultura. In dit samenwerkingsverband participeren alle v(s)o scholen uit de regio zuidwest Friesland.

Alle leerlingen hebben recht op goed en passend onderwijs. Alle scholen van het SWV Fultura streven er naar passend onderwijs te bieden in een reguliere setting onder het motto ‘gewoon waar het kan, speciaal waar het moet’.

Dit willen we waarmaken door:

  • Er voor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen onderwijs volgen in het regulier onderwijs en daardoor minder leerlingen zijn aangewezen op het speciaal onderwijs.
  • Het bevorderen van de deskundigheid op onze school, immers, passend onderwijs begint in de klas.
  • Preventief te gaan werken, voorkomen is beter dan genezen.
  • Thuiszittende leerlingen en voortijdig schoolverlaters snel weer terug te leiden naar school.
  • Deelname aan het Fultura Maatwerk te beperken door de benodigde expertise in de school brengen. Passend Onderwijs doen we samen! De scholen zijn zich ervan bewust dat het realiseren van Passend Onderwijs altijd te maken heeft met samenwerking. Passend Onderwijs doe je niet alleen.

Meer informatie over Fultura is te vinden op de website:

Neem contact met ons op