Coach

Alle leerlingen hebben een coach. Bij andere scholen vergelijkbaar met de mentor.  De leerlingen zitten in het eerste lesuur van een schooldag in coachgroepen. De coachgroepen staan onder leiding van de coach. De coach is de steun en toeverlaat van de leerling. De coach is ook degene die de voortgang van het onderwijs van de leerling in de gaten houdt. In principe begint de lesdag met het coach-uur. In dit uur wordt er aan de sociaal emotionele ontwikkeling, identiteitsvorming en portfolio / Profijt gewerkt.

De coach heeft ook een kort lijntje met de ouders/verzorgers. Voor vragen kunnen zij altijd bij de coach terecht.

Neem contact met ons op