Aanbod

Het praktijkonderwijs is verdeeld in vier leerlijnen: arbeid, wonen, burgerschap en vrije tijd. De lessen op het gebied van deze leerlijnen bestaan uit praktijklessen (groen, hout, metaal, horeca, winkel, zorg en schoonmaak) en theorie lessen. Daarnaast hebben de leerlingen rekenen, Nederlands en Engels. Stage neemt in het onderwijsaanbod een belangrijke plek in. De stage is eerst binnen school maar gaat geleidelijk over naar werkplekken in het bedrijfsleven.

Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)/Ontwikkel Perspectief Plan (OPP).

Leerlingen krijgen vanaf het eerste leerjaar een IOP. In dit IOP staat beschreven aan welke haalbare ontwikkelingsdoelen de leerlingen de komende periode gaat werken, op school en in een later stadium ook op de stageplaats. Het IOP is leidend voor alle lessen die de leerling gaat volgen en de begeleiding die daarbij hoort.

Alle nieuwe leerlingen krijgen na plaatsing binnen zes weken een OPP. In dit plan staat onder andere het uitstroomperspectief, onderbouwing daarvan door de bevorderende en belemmerende factoren en de onderwijsbehoefte van de leerling. Het IOP en het OPP worden regelmatig geëvalueerd, bijgesteld en besproken met leerlingen, ouders en docenten.

De uitstroomniveau worden in de lessen naar drie niveau vertaald. De dagbesteding – beschutte werkplek is het A-niveau, het vrije bedrijf – reguliere arbeidsmarkt is het B-niveau en MBO is het C-niveau. De stagecoach speelt een belangrijke rol in de arbeidstoeleiding. In zowel de theorie – als de praktijklessen krijgen de leerlingen een passend aanbod.

De Diken 1.5

Ook op De Diken zijn we druk bezig met onderwijsvernieuwingen. We spelen daarbij steeds meer in op de individuele behoeften van leerlingen. Dit betekent het uitbreiden van de mogelijkheden voor de leerlingen en daardoor maatwerk. Door het werken in fases en niet meer in vaststaande leerjaren kunnen we in de toekomst dit maatwerk steeds beter aanbieden. We noemen de wijzigingen door middel van fasering: Diken 1.5 Dit omdat het de bedoeling is te gaan werken in fases van anderhalf jaar. Leerjaren 4, 5 en 6 gaan het komende jaar al werken met deze fase-indeling. Leerjaren 1, 2 en 3 volgen vlot daarop.

Meer info is binnenkort terug te vinden op deze pagina.

Neem contact met ons op