Aanmelden nieuw schooljaar

Het toelaten van een leerling gebeurt op indicatie van de Commissie van Toewijzing (CVT) van het Samenwerkingsverband (SWV) Fultura VO. Voor aanmelding bij deze commissie zijn verschillende gegevens van de leerling nodig. De gegevens worden aangeleverd door de verwijzende school, dit kan een school voor (speciaal) basisonderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs zijn; altijd in samenwerking met het loket Passend Onderwijs van het SWV Fultura VO.

Aanmelden van een nieuwe leerling doet u dus door dit aan te geven bij de huidige school van uw zoon/dochter. Samen met de huidige school kunnen dan de benodigde gegevens via het officiele aanmelddocument aangeleverd worden.

Op grond van de aangeleverde gegevens beslist de CVT aan de hand van vaststaande criteria of een leerling toelaatbaar is tot praktijkonderwijs.

Indien blijkt dat het praktijkonderwijs niet de benodigde ondersteuning en zorg kan bieden om te komen tot een optimale ontwikkeling van de leerling, heeft de school de plicht om samen met de ouders op zoek te gaan naar een beter passend type onderwijs.

Neem contact met ons op