De Diken, Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek
  Zoeken   >>
webmail
magister
intranet
Profijt
ZIEN!VO
JIJ!
De Diken, Ruimte voor meer
Formulieren & Folders
 

Privacy-reglement CVO-scholen                   

Wij, de scholen van CVO Zuid-West Fryslân (csg Bogerman, het Marne college en De Diken), gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.

In verband met de organisatie van ons onderwijs, het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de scholen, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De scholen maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De scholen hebben met hun leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders dan wel de leerlingen, indien zij 16 jaar zijn, daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

In het privacyreglement verwerking leerlingengegevens is beschreven hoe de scholen omgaan met hun leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u lezen in de schoolgids. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen via het volgende mailadres: privacy@cvo-zwfryslan.nl.
iPad info: kapot of laadt niet goed op?

Veel gestelde vragen over de iPad

Instructie INLOGGEN op MAGISTER voor OUDERS

Formulier Akkoordverklaring 18+


Formulier Aanvraag tweede account

Formulier Mutatie oudergegevens

Formulier voor aanvraag van vakantie- en extra verlof

(dit formulier is ook op school verkrijgbaar)

Link aanvraag Zorgtoeslag belastingdienst

Informatie Tegemoetkoming scholieren