De Diken, Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek
  Zoeken   >>
webmail
magister
intranet
Profijt
ZIEN!VO
JIJ!
De Diken, Ruimte voor meer
Identiteit De Zuiderpoort
 
De Zuiderpoort is een algemeen christelijke school voor voortgezet onderwijs en maakt deel uit van het CVO Zuidwest Fryslân.
Algemeen christelijk wil zeggen dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen katholiek en protestant. De Bijbel is het uitgangspunt van ons denken en doen. Dit betekent echter niet dat alleen katholieke of protestantse leerlingen worden toegelaten op onze school. Alle leerlingen die zijn aangewezen op een school voor praktijkonderwijs zijn hier welkom. Voorwaarde is wel dat onze christelijke identiteit gerespecteerd dient te worden. Dat komt onder andere tot uiting in het coachuur.
In ieder eerste lesuur, het coachuur, zitten de leerlingen van de Zuiderpoort bij elkaar in een coachgroep en wordt er aandacht gegeven aan onze identiteit, bijvoorbeeld met een christelijke dagopening.
Een coachgroep bestaat uit maximaal 15 leerlingen ingedeeld per leerjaar (homogeen qua leeftijd) 
(de ZUIDERpoort)